مرکز آموزش پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار می کند:

دوره کوتاه مدت مدیریت کسب و کارهای هنری Art MBA

دوره کوتاه مدت مدیریت کسب و کارهای هنری Art MBA

این دوره باهدف ایجاد و توسعه مهارت‌های مدیریتی برای دانش‌آموختگان رشته‌های هنری طراحی‌شده است. انتظار می‌رود شرکت‌کنندگان در این دوره پس از پایان آموزش‌های مهارتی،که عمدتاً رویکرد تجربی دارد، بتوانند:


•    با مفاهیم پایه مدیریت و استراتژی در کسب‌وکارهای هنری خوب آشنا شوند
•    کسب‌وکار خود را ایجاد کنند و یا توسعه دهند
•    برنامه‌ای کارآمد برای بازاریابی و فروش تولیدات هنری و خدمات خود طراحی و اجرا کنند.


این دوره طی 98 ساعت کارگاه‌های آموزشی  و 2 ساعت مشاوره اختصاصی با مدیران باتجربه و موفق در کسب‌وکار هنری، طراحی‌شده است.

اطلاعات بیشتر: icas.ir/training/mba

کلید واژه ها: MBAمدیریت کسب و کارهای هنری


نظر شما :