فراخوان جذب نیروی امریه

فراخوان جذب نیروی امریه سربازی در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی در نظر دارد در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری یا دکتری شهرسازی از بین داوطلبان واجد شرایط زیر در گروه پژوهشی معماری و منظر شهری خود، به‌صورت امریه خدمت سربازی، نیرو جذب نماید.
فراخوان جذب نیروی امریه سربازی در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی


پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی در نظر دارد در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری یا دکتری شهرسازی از بین داوطلبان واجد شرایط زیر در گروه پژوهشی معماری و منظر شهری خود، به‌صورت امریه خدمت سربازی، نیرو جذب نماید.


لذا متقاضیان رزومه و مستندات لازم را حداکثر تا تاریخ 30/11/1398 به پست الکترونیک manzar@icas.ir ارسال نمایند. لطفا پیش از ارسال مستندات به موارد زیر توجه فرمایید:

 


1-    مستندات ارسالی: مدرک تحصیلی+ سوابق علمی - اجرایی
2-    اولویت جذب با افراد بومی و ساکن تهران می باشد.
3-    متقاضیان نباید به هیچ عنوان سابقه خدمت قبلی سربازی در هیچ یک از یگان‌های نظامی و انتظامی داشته باشند. (در زمان جذب، ارسال برگ ثبت اطلاعات اولیه در پلیس + 10 الزامی است)
4-    متقاضی ملزم به امضای برگه تعهد عدم ارائه کسر خدمت در طول دوران امریه می باشد.
5-    متقاضی می باید، مسلط به نرم افزارهای عمومی و تخصصی مرتبط مانند Microsoft Office، AutoCAD، ArcGIS Desktop و ترجیحا نرم‌افزارهای گرافیکی باشد.
6-    متقاضی مسلط به خواندن متون تخصصی و علمی به زبان انگلیسی باشد.
7-    متقاضی ترجیحا دارای سوابق حرفه‌ای یا سابقه همکاری در انجام پروژه‌های مرتبط باشد.  
8-    در صورت تأیید اولیه، با افراد تماس گرفته خواهد شد. عدم تماس به منزله منتفی شدن جذب فرد می باشد.

 

کلید واژه ها: امریه سربازیفراخوانفراخوان جذب نیرو


نظر شما :